Kasboek

Voor meer informatie kunt u mailen naar hulp@vooruitbewind.nl

Bewindvoering bij Vooruit Persoonlijke Bewindvoering

Wat is beschermingsbewind?

Soms zijn mensen door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat om hun financiën te regelen. In zo’n geval kan een verzoek gedaan worden aan de kantonrechter om iemand onder bewind te stellen.

(Beschermings)bewindvoering is bedoeld ter bescherming van het vermogen (het geld en de goederen) van de persoon die onder bewind is gesteld. De (beschermings)bewindvoerder beheert het vermogen van de onderbewindgestelde, maar draagt ook zorg voor de financiën van de onderbewindgestelde.

Vooruit Persoonlijke Bewindvoering is er ter bescherming van de onder bewind gestelde. De taken van een bewindvoerder staan omschreven in Burgerlijk Wetboek 1 over personen- en familierecht. Wij werken persoonlijk en professioneel en worden jaarlijks gecontroleerd door de rechtbank om te bekijken of uw bewind goed verloopt. U krijgt tevens inlogcodes om inzicht te krijgen en behouden in uw financiën!

afbeelding Vooruit Bewindvoering

Vooruit Persoonlijke Bewindvoering legt jaarlijks een verplichte verantwoording af aan de kantonrechter.

Voor wie?

Beschermingsbewind is er voor meerderjarige personen die lichamelijk, geestelijk en/of verstandelijk niet in staat zijn om hun financiën goed te beheren.

Vraag een vrijblijvend gesprek aan

U kunt daarbij denken aan:

Mensen met een beperking
(Dementerende) Ouderen
Mensen die verblijven in een zorginstelling
Mensen met een verslaving
Mensen met schulden

Wat kost bewindvoering?

De tarieven voor de kosten van bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door de Staatsecretaris. Klik op onderstaande knop voor een overzicht van de huidige tarieven.

Tarieven

Vooruit Persoonlijke Bewindvoering werkt samen met Adadie's Administratieve diensten
Contact met ons